Smlouva o výstavbě

Smlouva o výstavbě je jednou z možností jak realizovat např. rozšíření již existující bytové jednotky o půdní prostor, rozšíření bytové / nebytové jednotky o část společných prostorů domu, výstavbu nových bytových / nebytových jednotek v domě více vlastníků. Smlouvou o výstavbě dochází např. k odkupu části společných prostor od vlastníků ostatních jednotek a tedy touto smlouvou je zajištěna možnost rozšíření, přístavby již existující jednotky v domě rozděleném buď dle zák.72/94 Sb. popř. již dle nové právní úpravy zákona č. 89/2012 Sb.. Využití smlouvy o výstavbě je aktuální vždy v případech, ve kterých dochází k zásahu do společných prostor domu. Součástí takovéto smlouvy je přepočet a změna spoluvlastnických podílů příslušejících každé konkrétní jednotce. Obsahem smlouvy o výstavbě je vždy kromě ustanovení týkajících se financování výstavby, jejích podmínek, termínů apod., také ustanovení obsahově identická prohlášení vlastníka.

Nejčastější využití smlouvy o výstavbě:

  • Výstavba nových jednotek
  • Půdní vestavby
  • Střešní nástavby
  • Rozšíření stávajících jednotek

Kontaktní formulář

Napište aktuální rok