Realitní činnost – zprostředkování prodeje / pronájmu bytových / nebytových jednotek.

Standardně poskytované služby při realizaci prodeje / pronájmu:

 • Seznamovací prohlídka bytu s vlastníkem/ prodávajícím,
 • Pomoc při zajištění případně potřebné a chybějící dokumentace (stanovy družstva, list vlastnictví, nabývací titul, prohlášení vlastníka, přehled záloh, vyúčtování za poslední rok, stavebně technický stav bytu, potvrzení společenství vlastníků jednotek (SVJ) o bezdlužnosti, průkaz energetické náročnosti, údaje o hospodaření SVJ, provedené úpravy a plánované opravy v domě, dispozice bytu, případně přeměření apod.)
 • Příprava a zpracování dokumentace k nabídce (např. technický výkres bytu/ nebytové jednotky, katastr nemovitostí apod.- vše z dostupných zdrojů)
 • Zajištění podkladů pro inzerci (fotografie, video záběry, virtuální prohlídky)
 • Po dohodě s majitelem viditelně označíme jednotku textem “na prodej” nebo “k pronájmu”
 • Prezentace nabídky a marketingové aktivity (inzerce na realitních serverech, inzerce na sociálních sítích, zajištění a organizace prohlídek se zájemci (časová flexibilita při prohlídkách se zájemci)
 • Jednání s potenciálními kupci dle prodávajícím stanovených podmínek včetně předání informací z jednání prodávajícímu
 • Příprava podkladů pro sepis příslušných smluv ke koupi či pronájmu bytu
 • Zajištění sepsání příslušných smluv (rezervační, smlouvy o smlouvě budoucí kupní, kupní smlouvy, zástavní smlouvy, nájemní smlouvy apod.- vždy dle požadavku a domluvy s prodávajícím) a s tím související zajištění schůzky u advokáta/notáře, ověření podpisů apod.
 • Zajištění podání návrhu na vklad/ převodu bytové jednotky na katastru nemovitostí
 • Pomoc při předání bytu kupujícímu/ nájemci (příprava předávacích protokolů)
 • Pomoc při převodu dodavatelských smluv k jednotlivým médiím (elektřina, plyn, správce apod.)

Kontaktní formulář

Napište aktuální rok