Odstranění chyb z minulosti

Kromě „nového dělení“ domů na jednotky zajišťujeme i opravy možných chyb z minulosti.

Je možné, že některý z objektů byl v minulosti již rozdělen na jednotlivé bytové/ nebytové jednotky, ale až následně vlastníci jednotek a spoluvlastníci společných částí domu zjistili, že jejich původní prohlášení je chybné. Chyb v prohlášení vlastníka může být několik od špatně označené jednotky včetně chybného určení využití až třeba po nesprávně uvedenou podlahovou plochu jednotky a s tím spojený spoluvlastnický podíl, který následně může ovlivňovat mimo jiné i výši příspěvku jednotlivého vlastníka do fondu oprav.

Jestliže takovou zkušenost, resp. chybně vypracované prohlášení máte, nabízíme nápravu formou „Změny prohlášení spoluvlastníků“ či „Opravy vad prohlášení spoluvlastníků“, a to v souladu s § 1169 nebo § 1168 zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník v platném znění.

Kontaktní formulář

Napište aktuální rok