Prohlášení vlastníka budovy

Prohlášení vlastníka nebo jen prohlášení je jeden ze způsobů vymezení jednotek v budově a tedy její „rozdělení“ na jednotlivé jednotky. V podstatě se jedná o úkon, díky němuž vlastník / spoluvlastníci budovy rozdělí dům na jednotlivé jednotky (bytové / nebytové) včetně jejich příslušenství a vybavení, které jejich „zapsáním“ na příslušném katastrálním úřadě mohou „vystupovat“ samostatně a s nimiž lze takto samostatně disponovat (převádět, zatížit zástavním právem apod.)

Rozdělení domu na jednotky

Dům tímto bude nadále rozdělen na jednotky, které tvoří bytové spoluvlastnictví dle § 1158 a následující zákona č. 89/2012 Sb., NOZ a nebo jednotky dle předchozích právních předpisů, konkrétně ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb. Neoddělitelnou součástí každé jednotky je vždy podílové spoluvlastnictví společných částí domu, popř. pozemku.

Jednotkou je tak byt nebo nebytový prostor a podíl na společných částech nemovité věci. Má-li např. vlastník budovy, ve které jsou jednotky zájem některou z nich převést na třetí osobu, je vypracování prohlášení jednou ze základních potřeb k rozdělení domu a následné možnosti jednotku dle příslušných právních ustanovení na třetí osobu převést. V případě, že nebude prohlášením budova na jednotky rozdělena, lze převádět pouze spoluvlastnický podíl na celé budově což vzhledem k nemožnosti volně disponovat s konkrétní jednotkou (bytem / nebytovým prostorem) není vhodné. Rozdělení budovy prohlášením lze samozřejmě z podstaty provádět u objektů s min. dvěma samostatnými jednotkami.

Potřebujete pomoc s vytvořením prohlášení vlastníka?

Pokud ano nebo jen máte zájem o bližší informace, nebojte se nás kontaktovat telefonicky, e-mailem nebo přes kontaktní formulář níže.

Kontaktní formulář

Napište aktuální rok