Správu bytových domů si lze efektivně usnadnit

Jste-li majiteli bytového domu může se to pro vás stát finančně zajímavou možností podnikání, avšak přináší to s sebou také celou řadu povinností. A to ani nezmiňujeme to, že o vše se postarat, a zejména postarat se o to správně dle platné legislativy, je v konečném důsledku časově velice náročné.
Pokud si nevíte rady se správou vaší budovy, nebo chcete mít jednoduše více času, který pak můžete věnovat něčemu jinému, můžete využít zajímavá řešení, jenž se dnes na trhu objevují. Takové komplexní řešení vám pomůže pokrýt nejdůležitější oblasti správy bytových domů, mezi které patří zejména:
• ekonomická oblast
• technická oblast
• investiční oblast
• právní oblast

Profesionální řešení pro vaši nemovitost postarat se o váš majetek s ohledem na ekonomickou oblast znamená např. vedení účetnictví, sledování úhrad a vymáhání pohledávek nebo správa fondu oprav. Hned po stránce ekonomické je však nejdůležitější oblast provozní, tedy technická, jejíž vedení se nejvíce odráží na spokojenosti obyvatel bytového domu. Přenést výkon správy bytových domů do profesionálních rukou, vám tak může ušetřit mnoho starostí. Technická správa nemovitosti přitom úzce souvisí s bezpečností celého objektu, což by mělo být vždy ve vašem nejlepším zájmu.
Revize technického vybavení, kdy typickým příkladem jsou pravidelné revizní kontroly nejrůznějších prvků a technického zázemí domu. V současnosti je v médiích velice probírané téma související s revizemi kotlů, je třeba se však postarat o celou řadu dalších skutečností, musíte kupříkladu zabezpečit revizi hromosvodů. Profesionální správa vaší nemovitosti vám na takové činnosti dokáže zajistit prověřenou firmu, se kterou má v tomto směru dlouholeté zkušenosti. Ušetřit přitom můžete právě už při výběru vhodné firmy.
Další povinné kontroly zákonných podmínek, jenž musí majitel bytového domu pro jeho bezpečný provoz splnit, je opravdu velké množství. Mezi ty nejpřísněji hlídané patří bezesporu protipožární ochrana. S tou souvisí jak kontrola hasících přístrojů v objektu, tak rovněž povinná kontrola hydrantů. Hydranty jsou zpravidla podzemní i nadzemní a tyto systémy jsou zásadní pro zajištění dodávek vody při hašení požáru. Při kontrole tohoto typu zařízení je třeba ověřit jak možnost se k nim odpovídajícím způsobem fyzicky dostat, tak samozřejmě jejich celkovou funkčnost, k čemuž je potřeba provést tlakovou zkoušku.

Odstranění závad

Při každé revizi může v některých případech samozřejmě dojít k tomu, že předmět revize neodpovídá normám, či zákonem stanoveným požadavkům. Takovou situaci je třeba neprodleně napravit, což je práce firmy provádějící danou revizi. Po odstranění nedostatků je úkolem dané firmy také vyhotovit dokumentaci o kontrole, tzv. revizní zprávu, která je vaším dokladem o řádné funkčnosti zařízení.

zdroj: www.homeincube.cz

Kontaktní formulář

Napište aktuální rok